Lokalita:

Riešený areál bude situovaný v Bratislavskom samosprávnom kraji, v katastrálnom území obce Bernolákovo na par.č. 2771/27, v okrese Senec, cca 10km od hranice Hlavného mesta SR – Bratislavy. Zo všetkých strán je riešená parcela ohraničená okolitými pozemkami, ktoré sú súčasťou priemyselno – logistického parku . Prístupová komunikácia je z južnej strany pozemku a bude pokračovaním existujúcej areálovej komunikácie.

Celková zastavaná plocha budov:

6 050m² – 30 BUSINESS BOXov

 • – OBJEKT A: 2 299m² (od cca 175m² do cca 219m²/prenaj. jednotka – 10 prenajímateľných jednotiek)
 • – OBJEKT B: 3 751m² (od cca 175m² do cca 179m²/prenaj. jednotka – 20 prenajímateľných jednotiek)

Halová časť:

 • Modul stĺpov skeletu (nosná konštrukcia – železobetónový skelet):
  HALA A 12,0×18,0m
  HALA B 12,0×15,0m
 • Vzdialenosť stĺpov po obvode budovy: 6,0m
 • Svetlá výška v hale: OBJEKT A/B = 10,5m
 • Nosnosť podlahy: 5t/m²
 • Fasáda: horizontálne kladené sendvičové panely s minerálnou vlnou
 • Strecha: nosná prefabrikovaná železobetónová konštrukcia (skelet)
  + trapézový plech v=153mm (tepelná izolácia – minerálna vlna hr.210mm) a hydrzoizoláčná PVC fólia hr.1,5mm
 • Svetlíky: polykarbonátové hr.16mm, samonosné
 • Brány: DRIVE IN v každej prenajímateľnej jednotke je 1kus sekcionálnej brány 3,5×5,0m
 • Vstupné dvere: jednokrídlové (AL-rám), antracitová farba
 • Osvetlenie v hale: 200lx – LED svietidlá
 • Vykurovanie: teplovzdušné fukáre na plyn, teplota min.15°C
 • Vnútorné hydranty: podľa projektu Požiarnej ochrany
 • EPS: podľa projektu Požiarnej ochrany

Administratívno-sociálny vstavok:

Každá prenajímateľná jednotka bude mať vstavok. Môže byť jednopodlažný
(na prízemí alebo 1. poschodí) alebo dvojpodlažný – viď. výkres priečnych rezov.

 • Predpokladané rozmery vstavkov (modul vstavku): 6,0×8,0m
 • Svetlá výška: min. 2,8m
 • Nosnosť podlahy (z dôvodu flexibility): 250kg/m²
 • Fasáda: horizontálne kladené sendvičové panely s minerálnou vlnou (hr.120mm) a doteplením z vnútornej strany fasády
 • Strecha: prefabrikovaná železobetónová konštrukcia + trapézový plech v=153mm (tepelná izolácia minerálna vlna hr.210mm) a hydrzoizoláčná PVC fólia hr.1,5mm
 • Vstupné dvere: jednokrídlové (AL-rám), antracitová farba
 • Okná: plastové rámy (z exteriéru antracitové fólie, z interiéru biela farba, trojsklo)
 • Osvetlenie: v kanceláriách 500lx-LED svietidlá, iné priestory podľa STN
 • Vykurovanie: plynový kotol – radiátory, alt. elektrické konvektory, teplota min. 20°C
 • Vnútorné hydranty: podľa projektu Požiarnej ochrany
 • EPS: podľa projektu Požiarnej ochrany

Vonkajšie plochy:

 • Vnútroareálové cesty a parkoviská: zámková dlažba
 • Osvetlenie areálu: osvetlenie z fasád z haly – LED svietidlá
 • Oplotenie: pletivo s kovovými stĺpikmi výšky = cca 2,0m
 • Brány: hlavná posuvná brána na príjazdovej ceste do areálu – 1kus