Lokalita areálu

Riešený areál bude situovaný v Košickom samosprávnom kraji, v katastrálnom území obce Veľká Ida (extravilán) v okrese Košice – okolie, severo-západne od obce Veľká Ida, cca 15km od centra mesta Košice a 10km od košického letiska.

BUSINESS BOXy sa nachádzajú v ľahko dostupnej a dobre viditeľnej oblasti, v tesnej blízkosti ciest E50 a E71 a budúcej rýchlostnej cesty R2. Svojou strategickou polohou s blízkym prístupom k hraničným priechodom s Maďarskom (16km), Poľskom (126km) a Ukrajinou (131km), tento areál ponúka ideálne podmienky pre zamestnancov z okresu Košice okolie ako aj pre logistickú dopravu.

Zo všetkých strán je riešená parcela ohraničená okolitými pozemkami, ktoré sú súčasťou nového – moderného Priemyselného parku Košice – Veľká Ida a v blízkej budúcnosti budú zastavané. Prístupová komunikácia bude zo severnej strany pozemku a bude pokračovaním existujúcej areálovej komunikácie. V PP Košice – Veľká Ida sú vybudované nové inžinierske siete v dostatočných kapacitách ako aj existujúca verejná autobusová doprava s pokrytím 24/7.

Vonkajšie plochy areálu

Celková výmera pozemku je 12 283m2, z ktorého približne 35% tvorí max. 24 BUSINESS BOXov, 25% je použitých na prístupovú komunikáciu a 30% tvoria zelené plochy.

V riešenom areáli sa nachádza 73 parkovacích miest pre osobné vozidlá aj nákladnú dopravu. Každý klient má k dispozícii 3 vlastné parkovacie miesta. Vnútroareálové komunikácie ako aj parkoviská majú zámkovú dlažbu.

Areál BUSINESS BOXov bude osvetlený prevažne z fasád z haly s LED svietidlami. Na oplotenie je použité pletivo s kovovými stĺpikmi vo výške 2m. Do areálu vedie hlavná posuvná brána na príjazdovej ceste.

Prerozdelenie BUSINESS BOXov

Celková zastavaná plocha areálu je 4 270.8 m2 (35% z pozemku) a obsahuje 24 jednotiek – BUSINESS BOXov, v rozlohe od cca 156m2 do cca 342m2, ktoré budú určené na predaj.
Zároveň ponúkame možnosť spájania viacerých jednotiek, čím sa celková výmera jednotlivých BUSINESS BOXov zväčší.

24 BUSINESS BOXov je prerozdelených do 3 nezávisle fungujúcich objektov.

• OBJEKT A so zastavanou plochou 2 373.2m2 obsahuje 12 BUSINESS BOXov vo veľkostiach od 156m2 do 342m2.
• OBJEKT B s výmerou 1 104.8m2 sa skladá z 7 prenajímateľných jednotiek, ktoré majú rozlohu od 156m2 do 162.4m2.
• V OBJEKTE C, s celkovou rozlohou 792.8m2, je situovaných 5 BUSINESS BOXov, s rovnakými výmerami ako v OBJEKTE B.

Technické údaje – interiérový objekt (BUSINESS BOX)

HALOVÁ ČASŤ /Výroba – sklad

Nosná konštrukcia halovej časti pozostáva zo železobetonového skeletu (12.0×18.0m/12.0×12.0m). Stĺpy po obvode budovy sú rozmiestnené v 6m intervaloch. Svetelná výška v hale závisí od objektu, v OBJEKTE A má 10.5m a v OBJEKTOCH B, C to je 7m. Nosnosť podlahy vďaka kvalitným materiálom je 5t/m2.

Fasáda pozostáva z horizontálne kladených sendvičových panelov s minerálnou vlnou.
Strecha je prefabrikovaná železobetónová konštrukcia + trapézový plech (v=153mm) s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny (hr. 210mm) a hydrzoizolačnými PVC fóliami (hr. 1.5mm). Súčasťou strechy sú aj samonosné polykarbonátové svetlíky (hr. 16mm).

Prístup do skladového objektu v každom BUSINESS BOXe je zabezpečený samostatným DRIVE IN, sekcionálnou bránou (3.5×5.0m). Vstupné jednokrídlové dvere s AL-rámom majú antracitové zafarbenie (a sú súčasťou DRIVE IN brány.)

Osvetlenie v hale je riešené LED svietidlami s intenzitou 200lx. Priestory sú vykurované teplovzdušnými fukármi na plyn a celková interiérová teplota v tejto časti dosahuje min. 15°C.
Interiérové hydranty a EPS budú riešené podľa projektu Požiarnej ochrany.

ADMINISTRATATÍVNO-SOCIÁLNY VSTAVOK /KANCELÁRIE A SHOWROOM

Každý BUSINESS BOX bude mat vlastný vstavok. Výmera tohto priestoru bude prispôsobená Vašim predstavám od cca 48m2 do cca 100m2. Tým pádom môže byť administratívny priestor jednopodlažný (na prízemí alebo na 1. poschodí) alebo dvojpodlažný.

Svetelná výška jednopodlažného vstavku je minimálne 2.8m, zatiaľ čo nosnosť podlahy ( z dôvodu flexibility) je približne 250kg/m2.

Fasáda administratívno-sociálneho vstavku je doteplená z vnútornej strany.

Strecha má rovnaké technické parametre na celom BUSINESS BOXe (prefabrikovaná železnobetónová konštrukcia s trapézovým plechom a hydrzoizolačnou PVC fóliou).

Každá jednotka obsahuje jednokrídlové vstupné dvere (AL-rám) v antracitovej farbe.
Okná z trojskla s plastovými rámami majú z exteriéru antracitové fólie a z interiéru biele zafarbenie.

Osvetlenie v kanceláriách je riešené 500lx-LED svietidlami.
Na vykurovanie priestorov sa používa plynový kotol – radiátory, prípadne sa bude dať generovať teplo pomocou elektrických konvertorov. Minimálna teplota v vstavku je 20°C.
Interiérové hydranty a EPS budú riešené podľa projektu Požiarnej ochrany.