ÚZEMNOPLÁNOVACIA INFORMÁCIA

Predmetná parcela 207/1 sa nachádza v extraviláne Obce Zavar.
Územný plán platný pre túto lokalitu je ÚPN-O Zavar, zmena 8-2012.
Táto zmena túto lokalitu definuje ako Zónu „C”

Zóna C – ostatná plocha územia priemyelného parku medzi areálom automobilky PSA a cestou III/05131 Trnava – Zavar.
V tejto lokalite sa uvažuje s výstavbou priemyselného komplexu s nutnosťou dodržania všetkých krajinnoekologických podmienok, s minimalizovaním negatívnych vplyvov na krajinu.

ZÁKLADNÁ ŠPECIFIKÁCIA OBJEKTU

Celková zastavaná plocha budovy: 5 125m² – 8 prenajímateľných jednotiek od cca 430m² do cca 730m²
Halová časť:

 • Modul stĺpov skeletu (nosná konštrukcia – železobetónový skelet): 12,0×24,0m/18,0×24,0m
 • Vzdialenosť stĺpov po obvode budovy: 6,0m
 • Svetlá výška v hale: ALTERNATÍVA 1 = 10,5m
  ALTERNATÍVA 2 = 6,0m
  v DUR – svetlá výška v hale = 10,5m
  (výška po atiku = cca 12,5m)
 • Nosnosť podlahy: 5t/m²
 • Fasáda: horizontálne kladené sendvičové panely s minerálnou vlnou
 • Strecha: prefabrikovaná železobetónová konštrukcia + strecha trapézový plech v=153mm (tepelná izolácia
 • minerálna vlna hr.210mm) a hydrzoizoláčná PVC fólia hr.1,5mm
 • Svetlíky: polykarbonátové hr.16mm, samonosné
 • Brány: DRIVE IN v každej prenajímateľnej jednotke je 1kus sekcionálnej brány 4,0×5,0m/plné – 1 pole polykarbonát vo výške očí
 • Vstupné dvere: jednokrídlové (AL-rám), antracitová farba
 • Okná: plastové rámy (z exteriéru antracitové fólie, z interiéru biela farba, trojsklo)
 • Osvetlenie v hale: 200lx – LED svietidlá
 • Vykurovanie: teplovodné podlahové, resp. teplovzdušné fukáre
  na plyn, resp. žiariče na plyn, teplota min.15°C
 • Vnútorné hydranty: podľa projektu Požiarnej ochrany
 • EPS: podľa projektu Požiarnej ochrany

Administratívno-sociálny vstavok:
Každá prenajímateľná jednotka bude mať vstavok. Môže byť jednopodlažný
(na prízemí alebo 1. poschodí) alebo dvojpodlažný.

 • Predpokladané rozmery vstavkov (modul vstavku): 6,0×12,0m – Svetlá výška: min. 2,8m
 • Nosnosť podlahy (z dôvodu flexibility): 250kg/m2/
 • Fasáda: horizontálne kladené sendvičové panely s minerálnou vlnou (hr.120mm) a doteplením z vnútornej strany fasády
 • Strecha: prefabrikovaná železobetónová konštrukcia + trapézový plech v=153mm (tepelná izolácia – minerálna vlna hr.210mm) a hydrzoizoláčná PVC fólia hr.1,5mm
 • Vstupné dvere: jednokrídlové (AL-rám), antracitová farba
 • Okná: plastové rámy (z exteriéru antracitové fólie, z interiéru biela farba, trojsklo)
 • Osvetlenie: v kanceláriách 500lx-LED svietidlá, iné priestory podľa STN
 • Vykurovanie: plynový kotol – radiátory, alt. elektrické konvektory
 • Vnútorné hydranty: podľa projektu Požiarnej ochrany
 • EPS: podľa projektu Požiarnej ochrany

Vonkajšie plochy:

 • Vnútroareálové cesty a parkoviská: zámková dlažba
 • Osvetlenie areálu: osvetlenie z fasád z haly – LED svietidlá
 • Oplotenie: pletivo s kovovými stĺpikmi výšky = cca 2,0m
 • Brány: hlavná posuvná brána na príjazdovej ceste do areálu – 1kus
 • Požiarna ochrana: 1x požiarna nádrž na parcele